Bài toán bán mũ bảo hiểm tưởng chừng chỉ xoay quanh các phép tính cấp 1 nhưng gây tranh cãi kịch liệt bởi mỗi người lại cho ra một kết quả khác nhau mới kì lạ chứ

Bài toán bán mũ bảo hiểm tưởng chừng chỉ xoay quanh các phép tính cấp 1 nhưng gây tranh cãi kịch liệt bởi mỗi người lại cho ra một kết quả khác nhau mới kì lạ chứ!
Đề bài như sau: Cô A nhập mũ 30.000 đồng, bán rẻ cho anh kia 20.000 đồng. Anh này đưa cho cô 50.000 đồng. Cô A đi đổi hàng xóm 50.000 đồng. Hôm sau, hàng xóm bảo tiền giả, bắt cô đền. Hỏi cô A lỗ bao nhiêu tiền?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *