Ký túc xá OB dành cho nữ sinh viên vào những năm 80 các bạn My Kham Le Cẩm Loan Nguyễn Lieu Huynh Sam Dinh Tan Huyen Dung Hoang Duong Thanh Truong Vu Quynh Van Lai Nguyen còn nhớ không những ngày ăn cơm chảo canh toàn quốc nhưng gối đầu giường lại là Thép đã tôi thế đấy

Ký túc xá OB dành cho nữ sinh viên vào những năm 80 các bạn My Kham Le, Cẩm Loan Nguyễn, Lieu Huynh, Sam Dinh, Tan Huyen, Dung Hoang, Duong Thanh, Truong Vu Quynh, Van Lai Nguyen…còn nhớ không, những ngày ăn cơm chảo, canh toàn quốc, nhưng gối đầu giường lại là
” Thép đã tôi thế đấy”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *