Tiền polymer và những đồng tiền lạ trên thế giới

Những ngày gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng, vấn đề tiền polymer được đề cập đến khá nhiều. Vì vậy xin giới thiệu đôi điều về tiền polymer và một số đồng tiền lạ... Read More | Share it now!

Cảnh báo về một cuộc Suy Thoái Kinh Tế thế giới – Phần 2

Nhiều chuyên gia ở Trung Quốc và nhiều nước khác cho rằng, giá trị đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cần phải được điều chỉnh một cách tuần tự nhằm tránh xảy ra tình trạng lạm phát và kim... Read More | Share it now!

Cảnh báo về một cuộc Suy Thoái Kinh Tế thế giới – Phần 1

Mặt trái sự tăng trưởng cao của nền kinh tế toàn cầu trong thời gian tới (khoảng 5% trong năm 2006) là sự thâm thủng mậu dịch ngày càng nhiều trên thế giới, đặc biệt là ở siêu cường Hoa Kỳ.... Read More | Share it now!