Rất lâu không hề thích ai rất lâu không hề yêu ai dần dần quen với cuộc sống chỉ có một mình Vốn dĩ không phải không gặp được người phù hợp mà là có gặp đó nhưng bởi đơn độc quá lâu ngay cả dũng khí đi thích một người cũng không có thì để yêu một người lại càng khó khăn biết bao nhiêu Người như vậy không phải đối với tình yêu không tin tưởng mà là rất sợ bị tổn thương

Rất lâu không hề thích ai, rất lâu không hề yêu ai, dần dần quen với cuộc sống chỉ có một mình… Vốn dĩ không phải không gặp được người phù hợp, mà là có gặp đó, nhưng bởi đơn độc quá lâu, ngay cả dũng khí đi thích một người cũng không có, thì để yêu một người lại càng khó khăn biết bao nhiêu. Người như vậy, không phải đối với tình yêu không tin tưởng, mà là rất sợ bị tổn thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *