Tự cảm thấy có lỗi với bản thân mình quá Có lỗi vì đã k tự chăm sóc được mình có lỗi vì hay hờn giận rồi tự làm mình tổn thương k còn được những cuộc hẹn với lũ bạn thân k còn được tự do làm điều mình thích k còn được đi đâu đó xa vài ngày khi stress Nhìn lại khoảng thời gian đã qua k nhận ra mình nữa Chỉ biết cố gắng sống trọn vẹn khi còn có thể thuiii

Tự cảm thấy có lỗi với bản thân mình quá…Có lỗi vì đã k tự chăm sóc được mình,có lỗi vì hay hờn giận rồi tự làm mình tổn thương,k còn được những cuộc hẹn với lũ bạn thân,k còn được tự do làm điều mình thích,k còn được đi đâu đó xa vài ngày khi stress…Nhìn lại khoảng thời gian đã qua,k nhận ra mình nữa?Chỉ biết cố gắng sống trọn vẹn khi còn có thể thuiii??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *